Loading...

भारतीय लोकांवर खुप मोठया प्रमाणावर रामायणाचा प्रभाव आहे .राम आणि रावणाबदल अनेक कथा पुराणात आढळतात . रामायणातील अनेक घटनांबद्दल आज देखील मोठया प्रमाणावर लोकांना आकर्षण आहे .श्रीलंकेत आज देखील रामायणातील अनेक ऐतिहासिक स्थळे असल्याचे संशोधनातून समोर येत असते . त्या बदल माहिती घेण्यासाठी लोक त्या स्थळांना भेट देत असतात . अशाच राम आणि रावणाच्या बदल माहिती सांगणाऱ्या ठिकाणाबद्दल आपण आज माहिती घेणार आहोत .

Loading...

भारतीय लोकांवर खुप मोठया प्रमाणावर रामायणाचा प्रभाव आहे .राम आणि रावणाबदल अनेक कथा पुराणात आढळतात . रामायणातील अनेक घटनांबद्दल आज देखील मोठया प्रमाणावर लोकांना आकर्षण आहे .श्रीलंकेत आज देखील रामायणातील अनेक ऐतिहासिक स्थळे असल्याचे संशोधनातून समोर येत असते . त्या बदल माहिती घेण्यासाठी लोक त्या स्थळांना भेट देत असतात . अशाच राम आणि रावणाच्या बदल माहिती सांगणाऱ्या ठिकाणाबद्दल आपण आज माहिती घेणार आहोत .