तांब्याच्या पाण्याची बाटली वापरणे चांगले आहे की वाईट ?

तांब्याच्या पाण्याची बाटली वापरणे चांगले आहे की वाईट ?

तांब्याच्या पाण्याची बाटली वापरणे चांगले आहे की वाईट ?

तांब्या पाण्याच्या बाटल्या चांगल्या नाहीत आणि त्यापासून पाणी घेणेही सुरक्षित नाही . तांब्याच्या भांड्यांमधून पाणी पिण्याची संकल्पना आपल्या पूर्वजांकडून आपण घेतली आहे . ते मोठ्यापासून ते लहान तांबे भांडी , वेगवेगळ्या आकाराच्या प्लेट्स ते पेला यात पाणी ठेवण्यासाठी व त्यातून पाणी पिण्यासाठी वापरत .

जर आपण जुन्या तांबे भांड्यांकडे पहात असाल तर त्यांची रचना अशा प्रकारे केली गेली की भांड्यामध्ये कोणतीही अवघड डिझाईन किंवा बाक नसत . पात्रांचे तोंड मोठे होते .

याचे कारण आहेः

तांब्याच्या भांड्यांना पूर्णपणे नीट धुवावे लागते . लोक त्या काळी तांब्याची भांडी धुण्यासाठी लिंबू + राख किंवा चिंच + राख वापरत आणि साबण किंवा पावडर डिशवॉश याचा वापर करत नाहीत .

पात्चेरा डिझाइन , बाक आणि तोंड अशा प्रकारे तयार केले पाहिजे जेणेकरून आपले हात या भागांमध्ये योग्य प्रकारे धुण्यासाठी पोहोचू शकतील . जटिल डिझाईन्स , अरुंद वाकलेले बाक , छोटे तोंड यामुळे आपले हात तिथे पोहोचू शकत नाहीत . जेव्हा या भागांना हात लागत नाही तेव्हा त्यावर गंज चढू लागतो . वरील पाण्याच्या बाटलीच्या तळाशी गंज होत असल्याची कल्पना करा …

आपणास खरोखर असे वाटते की त्यावरून हिरवट गांजाची थर पुर्णपेकी काढून टाकण्यासाठी एक लांब ब्रश किंवा इतर कोणतीही लांबी स्क्रबिंग सामग्री वापरली जाऊ शकते ?

नक्कीच नाही, कारण हाताने धुण्याचा जो फायदा आणि गरज आहे ते स्क्रब नाही भरून काढू शकत. त्यामुळे कितीही स्क्रब ने राखाद्ण्याचा प्रयत्न केला तरी ते पूर्णपणे जाणार नाही .

म्हणूनच हे टाळता येणार नाही , त्याऐवजी , कॉपर वाटरच्या बाटल्या वापरू नका .

किंवा पाण्याच्या बाटल्या अशा प्रकारे तयार केलेल्या असल्या पाहिजेत ज्यामुळे आपण आपले हात खाली स्वच्छ करण्यासाठी आणि धुण्यासाठी आत घालू शकतो .

महत्त्वपूर्ण टीपः

  1. डिशवॉशिंग साबण आणि इतर धुवायचे साबण वापरू नका .
  2. तांब्याची भांडी दररोज धुवा .
  3. आठवड्यातून एकदातरी सूर्याखाली सुकायला ठेवा .

Being Marathi

Related articles