Tag - money

Uncategorized

या गोष्टी कधीही कोणाला ही देऊ नका ,नाहीतर होईल अनर्थ

आपण कधी -कधी अगदी सहजपणे एखाद्या शेजाऱ्याला किंवा आपल्या जवळच्या व्यक्तीला काही गोष्टी उसने मागतो. किंवा काही वेळेसाठी वापरण्यासाठी वापरतो. पण जेव्हा आपण...